Versie 0.2 eBlog

Ik heb versie 0.2 van eBlog af, mijn blog software, en op ‘produktie’ gezet, dat wil zeggen: op sietse.net.
En natuurlijk een aankondiging gemaakt op modscentral – de module site voor e-xoops. En dat is weer het pakket waarmee ik mijn website bouw.

Ik ben erg benieuwd naar de belanstelling voor eBlog…

Het volgende wat ik aan mijn site ga doen is e-xoops vernederlandsen, daar bestaat nu ook een project voor, zie exoops-support.nl.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>