Tweet

Nog 2 keer naar de tijdelijke Vredenburg, daarna weer in de stad. Wie kent de componisten van vanavond? Ik niet…