Tweet

Nee hè, komt er een brief binnen met aanhef ‘S.J. Lorijn’. Zijn Vincent en ik getrouwd zonder dat ik het in de gaten had?